Productafbeeldingen bezichtigingsapp
De opdracht
Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik een opdracht uitgevoerd voor Wazzup Software. Een softwarebedrijf uit Arnhem, gericht op makelaars, zowel in Nederland als in het buitenland. Wazzup Software ontwikkelt software (platformen) om het dagelijks gebruik van makelaars eenvoudiger te maken, waaronder Kolibri, een CRM systeem voor makelaars.

Vanuit makelaars is de vraag gekomen om data kopers tijdens bezichtigingen te vergaren en te digitaliseren binnen Kolibri om:

1. Meer en sneller woningen kunnen verkopen met de gewenste data.
2. Het communicatieproces vereenvoudigen en versnellen.

Dit zou gebruikt kunnen worden in verschillende situaties:

- De makelaar kan per woning data verzamelen in een databank en voor verschillende toepassingen gebruiken, denk aan:
- Het koppelen van wensen van een koper aan een woning.
- Er kan aangetoond worden dat een onderdeel of aankleding van de woning aangepast moet worden om een woning te verkopen nadat dezelfde problemen meerdere keren zijn aangekaart.
- De makelaar kan direct de ervaring van de kandidaat woningkoper doorsturen naar de verkoper van de woning, wat het communicatieproces vereenvoudigd en versneld.

Wazzup Software heeft voorgesteld een interactieve applicatie te ontwerpen om de data vast te leggen. Dit zal een extra functionaliteit van het bestaande Kolibri worden om meer data te verzamelen en de ervaring van de koper over te dragen aan de verkoper van de woning. Deze wordt gemaakt voor de makelaar en mogelijk in gebruik worden genomen door de koper van een woning. Om dit te realiseren is de volgende hoofdvraag opgesteld:

“Hoe kan door middel van een interactieve applicatie voor gebruikers van Kolibri tijdens een woningbezichtiging meer en makkelijker informatie / data vergaard worden voor verschillende stakeholders?”

Conclusie: Uitvoering en ontwikkeling
Als projectmethodiek is “Design Thinking” gebruikt. Met Design Thinking krijg je een beter inzicht in wat de gebruiker of je klant wil. Dit doet het mede dankzij de fases in meerdere iteraties die het met zich meebrengt. In de fases van Design Thinking zijn sprints uitgevoerd. In elke sprint hebben iteraties plaatsgevonden.

De wensen en behoeftes van makelaars en kopers zijn geïnventariseerd door middel van afgenomen enquêtes. Hieruit kan geconcludeerd worden dat makelaars geïnteresseerd zijn om data van kopers tijdens bezichtigingen te digitaliseren binnen Kolibri. Hieruit ontvangen zij graag een oordeel over de woning, het gewenste vervolg, gewenste aanvullende diensten en een oordeel over zijn/haar functioneren tijdens de bezichtiging. Het is van belang dat de koper de app gaat gebruiken om de gewenste informatie te vergaren. Kopers ontvangen graag het oordeel over de bezichtigde woning, een oordeel per kamer en gemaakte foto’s.

Hierop is onder andere het concept ‘De bezichtigingsapp’ bedacht, uit verschillende keuzes is deze in een ontwerpfase beland. De makelaar neemt de app mee naar de bezichtiging waarop de gewenste data door zowel de koper als de verkoper ingevuld kan worden. De makelaar ontvangt de gewenste data, wat het uiteindelijke doel van de applicatie is. De koper ontvangt achteraf een verslag van de bezichtiging, zodat zij reden hebben om gebruik te maken van de applicatie. De makelaar krijgt ook de optie het verslag met aanvullend commentaar door te sturen naar de verkoper, zodat zij kunnen zien hoe de woning is ervaren.

Flowchart bezichtigingsapp


Hiervoor zijn drie producten ontworpen en geprototyped: Applicatie (mobiel & tablet), verslag voor de koper/verkoper (mobiel & desktop) en de uitkomst van de data in Kolibri voor de makelaar. Bij elke iteratie zijn delen van producten toegevoegd, getest en weer verbeterd. Hiervoor zijn 43 testpersonen aan bod gekomen.

De producten zijn ontwikkelt naar de eisen en wensen van de doelgroepen en de gewenste informatie wordt verzameld en gedigitaliseerd. Ook is het communicatieproces vereenvoudigd door de verslagen die naar verkopers gestuurd kunnen worden. Daarbij heeft Kolibri extra functionaliteiten beschikbaar voor Kolibri die behulpzaam zijn voor de makelaar. Na vele iteraties zijn de producten succesvol tot stand gekomen, naar tevredenheid van de opdrachtnemer en gesproken makelaars, kopers en verkopers.
Productafbeeldingen bezichtigingsapp Verslag bezichtigingsapp